DetailDPrivacy Statement

 • Algemeen
 • DetailD, respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website https://www.detaild.nl. De door u op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens). Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan DetailD ter beschikking worden gesteld. DetailD kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens DetailD persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacyverklaring.
 • Bezoek- en klikgedrag
 • Voor DetailD is het interessant te weten welke pagina’s het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelt DetailD bepaalde informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan DetailD de site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers.
 • Gebruik van cookies
 • Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.
 • Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.
 • Google Analytics
 • Om het verkeer naar en op onze site te meten, maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke informatie, wij maken gebruik van de zogenaamde ‘anonymize functie’ waardoor er geen unieke IP-adressen worden gevolgd of worden opgeslagen.
 • Links naar andere sites
 • Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacy beleid hanteren. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. DetailD is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.